Tokyo bắt đầu nhận đơn đăng ký làm tình nguyện viên cho Thế Vận Hội Olympic 2020

Tokyo bắt đầu nhận đơn đăng ký làm tình nguyện viên cho Thế Vận Hội Olympic 2020

Từ ngày 26, sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký tình nguyện viên cho thế vận hội Olympic 2020 diễn ra ở Tokyo.
Tình nguyện nguyên cho thế vận hội được chia làm hai nhóm
Một là những tình nguyện viên trợ giúp tại địa điểm thi đấu và trao giải thưởng. Những tình nguyện viên này năm trong ban tổ chức đại hội, ước tính cần tới 8 vạn người người. Những tình nguyện viên thuộc nhóm này sẽ được tuyển chon thông qua website của ban tổ chưc
Tình nguyễn viễn hướng dẫn khách du lịch ở những nơi như hàng không và nhà ga. Những tình nguyện viên này ước tính cần tới 20.000 người. Đăng ký thông qa website, fax và bưu điện bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 Sau khi bạn đăng ký làm tình nguyện viên cơ quan tiếp nhận sẽ làm tục kiểm tra giấy tờ và phỏng vấn bạn.

 
Ý kiến của bạn
Nhập nội dung bình luận

 

BẠN ĐANG CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN

Các chuyên viên sẽ gọi cho bạn trong ít phút